© Copyright  Centar za elektronske medije i komunikacije

AKTUELNO

PREDSEDNIČKI IZBORI 2017.


ČEMU NADZOR NAD RADOM ELEKTRONSKIH MEDIJA?


     Ponašanje medija u predizbornoj kampanji sastavni je deo nadzora koje u evropskim zakonodavstvima po pravilu sprovode „nezavisna regulatorna tela“. Republika Srbija je, upravo rukovođena zahtevima koji su i pre potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju stizali iz Evropske Unije, osnovala odgovarajuće organe za nadzor nad radom elektronskih medija. Podrazumeva se da se nadzor sa posebnom pažnjom obavlja u toku izbornog procesa. Organ koji je zadužen za regularnost rada elektronskih medija u Srbiji je Republičko telo za elektronske medije (REM), a relevantnu „izbornu regulativu“ sačinjava čak pet različitih propisa, uključujući tu i odgovarajući Pravilnik o pružanju medijskih usluga tokom predizborne kampanje  koji je doneo Savet REM-a.


„Vučiću, pederu“: šta je REM zaista uradio?

(šta je REM-ov modus operandi – skica za jednu analizu)


           Gotovo zapanjujući niz svojih jedva razumljivih a netačnih i proizvoljnih „objašnjenja“ Regulatorno telo za elektronsko medije (REM) 17. marta 2017. godine nastavilo je saopštenjem koje se odnosi na TV spot javnosti poznat pod nazivom „Vučiću, pederu!“. Savet REM-a u svom saopštenju kaže da je reagovao na pritužbe pristiglih iz udruženja koja se bave zaštitom LGBT populacije zato što je  „sadržajem…povređena odredba čl. 6. stav 3. Zakona o oglašavanju u kome se precizira da  ’oglasna poruka ne sme da sadrži izjave ili vizuelno predstavljanje koje se može smatrati uvredljivim’, bez obzira što je u konkretnom slučaju, u spotu predsedničkog kandidata, skandiranje  potpuno individualizovano.“

            Ni reakcija ni obrazloženje Saveta REM-a nisu ni adekvatni ni utemeljeni u Zakonu. Razlozi su sledeći:

1) Iako nije konstatovao konkretne povrede Zakona o elektronskim medijima, Savet REM-a je uradio ono što po Zakonu nema pravo da uradi – de facto je zabranio konkretan sadržaj, a da pri tom prethodno nije kaznio nikoga ko je prekršio bilo koji zakon. (Kako nešto može biti zabranjeno ako prethodno nije utvrđeno da je protivzakonito?)

2) Umesto da kazni počinioce Savet REM-a je najavio primenu Zakona o elektronskim medijima, kao da Zakon još nije stupio na snagu. Umesto postupka i mera predviđenih Zakonom (do oduzimanja dozvole) Savet REM je posegao za – saopštenjem.

3) U obrazloženju svog „saopštenja“ Savet REM-a propustio je da navede bitne povrede svih važećih zakona pozivajući se pri tom samo na povredu za sam prestup nebitnog Zakona o oglašavanju. Pretpostavlja se da udruženja za zaštitu LGBT nisu žalila (samo?) na uvredu već (i) na – diskriminaciju. A u pogledu diskriminacije naše zakonodavstvo nije nedorečeno. U svom matičnom zakonu – Zakonu o elektronskim medijima – Savet REM-a može da nađe član 51. u kome se, između ostalog, kaže: „Regulator se stara da programski sadržaj pružaoca medijske usluge ne sadrži informacije kojima se podstiče, na otvoren ili prikriven način, diskriminacija, mržnja ili nasilje zbog rase, boje kože, predaka…rodnog identiteta, seksualne orijentacije…“. Gotovo identična odredba nalazi se i u članu 75. Zakona o javnom informisanju. Posebnu zanimljivost predstavlja pitanje da li je Savet REM-a, doslovnim citiranjem sadržaja koji je sopstvenom odlukom navodno „zabranio“, i sam prekršio neki od važećih zakona.

Kratko rečeno, Savet REM-a je simulirao sopstvenu aktivnost tako što je radio ono što ne sme (zabranio konkretan sadržaj), a nije radio ono što treba i po Zakonu mora (pokrenuo postupak prema „pružaocima medijskih usluga“ koji su emitovanjem spota povredili čak tri zakona).


Kontračinjenička kampanja, kvantitet i kvalitet poruka: „sam protiv svih“i „možemo bolje“ („mnogo smo jaki“?)


Činjenice u političkoj kampanji nisu svete, mada bi u medijima trebalo da budu. Distanciranom analitičaru srpskih izbornih prilika stoga može čudnovato izgledati „borba sa činjenicama“ u koju se putem elektronskih medija upuštaju gotovo svi predsednički kandidati. Koliko je Aleksandar Vučić u ovim izborima zaista, kako sam neprestano ponavlja, „sam protiv svih“, može se videti iz odnosa ukupne zastupljenosti kandidata u predizbornim programima:


Pročitajte ceo izveštaj

TABELE 02-22 2017 .pdf TABELE 02-30 03 2017 .pdf TABELE 02-30 03 2017s.pdf

ZAŠTO SU SRPSKI ELEKTRONSKI MEDIJI U PERMANENTNOJ KAMPANJI

(ono što se od brojki ne vidi)


Konferencija za novinare 01.04.2017.    

Pročitajte ceo tekst i pogledajte video

Zakletva, inauguracija, prijem…u srpskim elektronskim medijima


 Jedno od opštih uređivačkih pravila u elektronskim medijima nalaže da se redovan program prekida ili redovna šema menja samo u slučajevima događaja od tolike važnosti da je to opravdano zahtevima bezbednosti zemlje ili stanovništva  (ratovi, poplave, zemljotresi) ili je sam događaj od tolike važnosti da opravdava takvo narušavanje celovitosti programa (recimo, lansiranje Apola 11 na Mesec koje su svojevremeno mogli da u crno-beloj tehnici gledaju vlasnici crno-belih TV prijemnika).

U redovnim okolnostima, gledaoci važnost događaja mogu da odrede na osnovu trajanja priloga o događaju u redovnom programu – pre svega u emisijama vesti. Rečena pravila izgleda da prestaju da važe u srpskim elektornskim medijima.